İSG ve Çevre Politikası

Yeneray Et,

tüm çalışma aşamalarında ve çalışanlarıyla, doğal kaynak kullanımına dikkat eden, atıklarını ayıran, yasal mevzuat ve gerekliliklere uyan, çevre amaç ve hedeflerini belirleyen, sürekli gelişen, çevreye duyarlı bir firmadır.

Yeneray Et tesislerinde;

İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuat ve gerekliliklerine uyan, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirleyip, takip eden, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapan, iş ortamında tehlike ve riskleri belirleyen ve önlem alan, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eden bir firmadır.