Kalite ve Gıda Politikası

Et ürünleri üreten firmamız Kaliteyi gerçekleştirme ve
Gıda Güvenliğinin sağlanması konusunda aşağıda verilen ilkeleri Politika olarak benimser.

  • Gıda üretim teknolojisi kurallarına ve yasal mevzuata uyarak, gıda güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü konuda önlem almak
  • HACCP standartlarına ve Gıda Kodeksine uygun üretim yapmak
  • Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak
  • Tam hijyenik koşullarda üretim yaparak, takım çalışmasını uygulayan, hijyen ve sanitasyon kurallarına göre çalışan eğitimli personel ile güvenli gıda sunumunu sağlamak, kalite ve verimliliği arttırmak
  • ISO 9001:2015, ISO 22000 Standartlarına uygun olarak sistemi sürekli geliştirmek, gözden geçirmek, iyileştirmek ve sürdürmek
  • Tüm üretim zincirimiz boyunca, hammadde temininden tüketiciye kadar bütün aşamalarda ilgili çevrelerle etkin bir iletişim oluşturmak
  • Müşteri Beklenti ve ihtiyaçlarını doğru ve zamanında gerçekleştirerek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak

Amacımız,

Politikamızı uygularken, hedeflerimizi daha da yükseklere taşımak, daima ilkeli, açık ve dürüst olmaktır.